Tuotantotila ja laitteet prosessiputkistojen valmistukseen. Rovaniemi

Hankkeen tavoitteena on rakentaa nykyaikainen ja energiatehokas
tuotantotila.

Hanke sisältää tuotantotilan ja laitteet prosessiputkistojen valmistukseen.

Hanke on saanut avustusta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta /
Euroopan Aluekehitysrahastosta(EAKR). Hankkeen toteutusaika on
15.02.2023-31.12.2024